Hem
Privat
Företag
Skola
Vård/Omsorg
Om Linda
Aktuellt utbud
Kontakt

MINDFULNESS

Mindfulness för vårdpersonal

Att arbeta i vården innebär ofta att du behöver kunna hantera ett högt tempo, snabba förändringar och känslor av att inte räcka till. När du arbetar med människor är den egna närvaron oerhört betydelsefull i de möten som du i din dagliga verksamhet ägnar dig åt. Mindfulness, att vara medvetet närvarande, är ett forskningsbaserat förhållningssätt som har visat sig kunna leda till exempelvis förbättrad koncentration, ökad kreativitet, minskad stress och förbättrade relationer.

Du tränar bland annat upp din förmåga att prioritera bland uppgifter och att förbli lugn och kunna fatta konstruktiva beslut även vid stora påfrestningar. Träning i mindfulness förbättrar alltså din förmåga att hantera utmaningar och det ger dig också möjligheter till värdefull återhämtning som är betydelsefullt för ditt välmående på längre sikt.

Mindfulness för patienter och anhöriga

För patienter har mindfulness visat sig vara ett kraftfullt stöd som kan öka effekten vid behandling av ett flertal sjukdomar. Forskning har visat att behandling av exempelvis depression, missbruksproblematik, stress- och sömnproblem förbättras om de kombineras med träning i mindfulness. Mindfulnessträning ersätter inte annan behandling utan bör ses som ett komplement.

Mindfulness kan också bidra med förhöjd livskvalitét för patienter som drabbas av svår sjukdom eller som lider av kronisk värk. Mindfulness ger dig nya redskap för att kunna hantera din smärta och din oro på ett bättre sätt. Även som anhörig kan du ha stor hjälp av att träna mindfulness och få tillgång till verktyg som hjälper dig att hantera den påfrestning och den oro som det innebär att vara anhörig till någon som är svårt sjuk.

Jag erbjuder introduktions-/inspirationsföreläsningar som skräddarsys efter önskemål. Jag kan även träffa arbetsgrupper, anhöriggrupper eller enskilda för handledning i mindfulnessträning.

Varmt välkommen att kontakta mig!

På alla arbetsplatser genomgår människor sorger, kriser och förändringsprocesser av olika slag. En kollegas eller anhörigs död, sjukdomstillstånd, skilsmässor, ekonomiska förändringar och konflikter är exempel på några av de förluster som kan drabba oss.
Läs mer >>

Linda Sibbmark    Telefon: 070-580 34 42