Hem
Privat
Företag
Skola
Vård/Omsorg
Om Linda
Aktuellt utbud
Kontakt

SORGBEARBETNINGNär man arbetar i skolan möter man människor som genomgår sorger, kriser eller svåra förändringsprocesser av olika slag. 

Jag är utbildad handledare i Programmet för Sorgbearbetning™ som är ett konkret handlingsprogram för känslomässig läkning där du får tillgång till en pedagogisk metod som bygger på drygt 30 års beprövad erfarenhet. Jag erbjuder skräddarsydda föreläsningar och utbildningar, enskilt eller i grupp, som ger ökade kunskaper om förluster, kriser, bemötande av sörjande och om hur man kan bearbeta och förlösa sin sorg så att man åter kan delta helt och fullt i livet. Handlingsprogrammet erbjuder verktyg för att hantera sorg, kris och förändringsprocesser vilka kan minska problem och kostnader för både skolan och den enskilde. 

Varmt välkommen att kontakta mig för att diskutera ett upplägg som passar er skola.

Ett coachande förhållningssätt och personlig coaching av lärare och/eller elever kan leda till förbättrade resultat, ökad energi och ökat välmående. Coaching stimulerar till att tänka i nya banor och till att synliggöra potential.
Läs mer >>
Dagens skola kräver mycket av både lärare, elever och skolledare. Träning i mindfulness kan hjälpa dig att hantera vardagen på ett bättre sätt. Skolan är en arbetsplats som har mycket att tjäna på att införa mindfulness som förhållningssätt för att främja utveckling och välmående.
Läs mer >>

Linda Sibbmark    Telefon: 070-580 34 42