Hem
Privat
Företag
Skola
Vård/Omsorg
Om Linda
Aktuellt utbud
Kontakt

MINDFULNESSDagens skola kräver mycket av både lärare, elever och skolledare. Träning i mindfulness kan hjälpa dig att hantera vardagen på ett bättre sätt. Skolan är en arbetsplats som har mycket att tjäna på att införa mindfulness som förhållningssätt för att främja utveckling och välmående. Jag har själv många års erfarenhet som gymnasielärare och har även lång erfarenhet av att ta emot elever i coachande samtal. Min målsättning är att öka välbefinnandet och engagemanget i skolan.

Mindfulness för lärare

Lärarrollen är komplex och förändras hela tiden, många lärare upplever tidsbrist och att de har många relationer och mycket information att förhålla sig till. Många upplever att deras yrkesliv präglas av höga krav, ett högt tempo och en splittring mellan en mängd aktiviteter som skapar stress och känslor av otillfredsställelse.

Mindfulness, att vara medvetet närvarande, är ett forskningsbaserat förhållningssätt som har visat sig kunna leda till exempelvis förbättrad koncentration, förbättrad inlärningsförmåga, ökad kreativitet, minskad stress och förbättrade relationer.

Du tränar bland annat upp din förmåga att prioritera bland uppgifter och att förbli lugn och kunna fatta konstruktiva beslut även vid stora påfrestningar. Träning i mindfulness förbättrar alltså din förmåga att hantera utmaningar och det ger dig också möjligheter till värdefull återhämtning som är betydelsefullt för ditt välmående på längre sikt.

Är du nyfiken på mindfulness och hur det skulle kunna användas på din skola? Jag erbjuder introduktions-/inspirationsföreläsningar som lämpar sig väl för studiedagar eller liknande. Om det finns intresse kan jag därefter träffa arbetsgrupper eller enskilda för handledning i fortsatt mindfulnessträning.

Mindfulness för elever

Många elever upplever stress och oro i dagens skola. Det är vanligt med svårigheter att kunna fokusera på skolarbetet och att kunna hantera alla krav. Studier har visat att psykisk ohälsa och sömnproblem har gått ner i åldrarna. Detta är en skrämmande utveckling men det finns möjligheter att lära sig att hantera vardagen på ett bättre sätt och öka välbefinnandet och förbättra möjligheterna till inlärning.

Forskning har visat att mindfulness, medveten närvaro, kan leda till bland annat förbättrad koncentration, förbättrad inlärningsförmåga, ökad kreativitet, minskad stress och förbättrade relationer.

När du tränar mindfulness övar du upp din förmåga att kunna prioritera bland uppgifter och kunna hantera pressen i vardagen. Mindfulnessträning ökar alltså förmågan att fokusera, minskar din stress och gör dig lugnare vid exempelvis prov och muntliga framställningar. Du tränar dig också på att vara mindre dömande både mot dig själv och mot andra vilket bidrar till förbättrade relationer och ökat välmående.

Träning i mindfulness förbättrar alltså din förmåga att hantera utmaningar och det ger dig också möjligheter till värdefull återhämtning som är viktig för din hälsa och ditt välbefinnande på längre sikt.

Mindfulness för skolledare

Att vara skolledare är en utmanande uppgift som bland annat innebär att du är ansvarig för beslut som påverkar många andra människor och du kan uppleva stora krav på att leverera. Du behöver kunna balansera mellan olika mål och hålla många bollar i luften samtidigt. Som ledare är det av största vikt att kunna göra prioriteringar och fatta kloka beslut. Det är betydelsefullt att du som ledare är medveten om hur du jobbar och om vilka värderingar som ligger till grund för ditt arbete.

Genom att träna mindfulness tränar du upp ditt inre ledarskap och blir på så sätt bättre på att leda andra. Mindfulnessträning ger dig möjligheten att vara närvarande i nuet samtidigt som du är uppmärksam på vilka konsekvenser dina handlingar har på längre sikt. Att stanna upp och bli medveten ökar förutsättningarna för att kunna urskilja problemets art och kunna reflektera över olika möjliga handlingsalternativ, till skillnad från när du går på autopilot. Detta kan leda till att du ser valmöjligheter som du tidigare inte trodde existerade.

Det är också betydelsefullt att du som ledare kan reglera dina känslor istället för att automatiskt reagera på dem, du kan genom mindfulnessträning förbättra din förmåga att hantera känslomässiga reaktioner vilket ger dig en känsla av kontroll och inre styrka. Det finns forskning som talar för att ledare som tränat mindfulness bidrar till förbättrade prestationer och ett ökat välbefinnande hos sina medarbetare.

Träning i mindfulness förbättrar alltså din förmåga att hantera utmaningar och det ger dig också möjligheter till värdefull återhämtning som är betydelsefullt för ditt välmående på längre sikt. Mindfulness har etablerats som en viktig faktor för framgång och välbefinnande inom ledarskap.

Jag föreläser för ledningsgrupper och träffar ledare för enskild coaching/handledning i mindfulnessträning. Om intresse finns arbetar jag också med hela arbetsgrupper eller enskilda anställda.

Ett coachande förhållningssätt och personlig coaching av lärare och/eller elever kan leda till förbättrade resultat, ökad energi och ökat välmående. Coaching stimulerar till att tänka i nya banor och till att synliggöra potential.
Läs mer >>
När man arbetar i skolan möter man människor som genomgår sorger, kriser eller svåra förändringsprocesser av olika slag. En kollegas eller anhörigs död, sjukdomstillstånd, skilsmässor, ekonomiska förändringar och konflikter är exempel på några av de förluster som kan drabba oss.
Läs mer >>

Linda Sibbmark    Telefon: 070-580 34 42