Hem
Privat
Företag
Skola
Vård/Omsorg
Om Linda
Aktuellt utbud
Kontakt

SORGBEARBETNING

Vad är sorg?

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, all sorg är unik. Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor men sorgereaktioner kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur, ekonomiska förändringar eller att livet inte blev som man hade tänkt sig. Även om förlusten inträffade för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv.

Vanliga sorgereaktioner i samband med förluster och förändringar är:
Hur reaktionerna ser ut i praktiken är dock väldigt individuellt, samt varierar även hos varje enskild person över tiden. Reaktionerna följer ingen tidsbestämd process som sker i stadier, utan kan bättre beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka. I detta sammanhang kan det även vara lämpligt att nämna att det inte är tiden i sig som avgör om sorgen läker, utan det är vad man gör under tiden.

Omgivningens reaktioner

Sörjande söker på ett naturligt och hälsosamt sätt ofta tröst och hjälp från sin omgivning. Många gånger känner omgivningen en osäkerhet kring hur de ska närma sig den sörjande.

Några exempel på vanliga reaktioner hos omgivningen:
Sammantaget kan detta bevara en rädsla för att visa de normala känslor som följer på emotionella förluster, detta sker samtidigt som sörjande människor vill och behöver bli hörda. Bristande kunskap och isolering är de två främsta anledningarna till att sorgen förblir oförlöst.

Tillfälliga lättnader

De flesta av oss har blivit socialiserade från tidig barndom att hantera sorgliga och smärtsamma känslor genom att ägna oss åt tillfälliga lättnader.

Några exempel över tillfälliga lättnader som, om de uppträder av fel anledning, kan ha en negativ inverkan på sörjande människor: De flesta av dessa tillfälliga lättnader är inte skadliga i sig själva. De kan dock bli skadliga när de görs av fel anledning. Att bara äta en kaka bearbetar inte den känslomässiga smärta som en förlust orsakat. Att shoppa är ingen långsiktig lösning på den smärta som ett dödsfall eller en skilsmässa orsakat. Tvärtom kan detta ha en rakt motsatt effekt.

Sorgbearbetning

Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller inte sagt. Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller inte sagt.

Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Du får hjälp att identifiera vad som är ofullständigt så att du kan fullborda din kommunikation, utan att bli kritiserad, analyserad eller få välmenande råd. Erfarenhet visar att du då försonas med dig själv och det du varit med om vilket leder till att du får mer energi och livslust och blir mer närvarande i livet.


Programmet för Sorgbearbetning™  är ett konkret handlingsprogram för känslomässig läkning där du får tillgång till en pedagogisk metod som bygger på drygt 30 års beprövad erfarenhet. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan bearbeta och förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

Copyright © Svenska Institutet för Sorgbearbetning

Jag erbjuder föreläsningar och kurser individuellt eller i grupp. Jag erbjuder även stödjande samtal.

Varmt välkommen att kontakta mig!

Coaching ger dig energi, struktur och fokus och stärker din inre motivation till förändring och personlig utveckling. Genom att ställa frågor inspirerar jag som coach dig att utmana tanke- och beteendemönster som begränsar dig.
Läs mer >>
Genom att träna mindfulness – att vara medvetet närvarande – kan du minska onödig stress samtidigt som du får effektiv återhämtning. Det är viktigt att lära känna din kropps signaler på stress för att kunna bryta med invanda mönster.
Läs mer >>

Linda Sibbmark    Telefon: 070-580 34 42