Hem
Privat
Företag
Skola
Vård/Omsorg
Om Linda
Aktuellt utbud
Kontakt

MINDFULNESSMindfulness för förbättrad livskvalitét

Genom att träna mindfulness – att vara medvetet närvarande – kan du minska onödig stress samtidigt som du får effektiv återhämtning. Det är viktigt att lära känna din kropps signaler på stress för att kunna bryta med invanda mönster. Att du lär dig att fokusera på en sak i taget och prioritera det som är väsentligt gör också att din stress minskar. Att öva mindfulness är även en träning i att uppnå en mer icke-dömande inställning, både till dig själv och till andra, vilket leder till en stor lättnad och minskad stress.

Mindfulnessträning har också visat sig påverka sömnen i positiv riktning och är en hjälp i att hantera smärta och oro på ett bättre sätt. Forskning har också visat att träning i mindfulness kan leda till en förbättrad inlärningsförmåga, ökad kreativitet och förbättrade relationer.

Med enkla övningar får du hjälp att hantera de svårigheter vi alla möter, samtidigt som du lär dig att njuta mer av livet och styra dig själv i den riktning du önskar.

Mindfulness kan beskrivas som den förmåga som utvecklas genom att avsiktligt, uppmärksamt och utan att värdera eller döma, observera vad som händer här och nu. Mindfulness är ett förhållningssätt till livet, till din omgivning och till dig själv. Förhållningssättet har sitt ursprung i en över 2000 år gammal buddistisk strategi som utvecklats för att lättare kunna hantera de svårigheter och förluster vi möter i livet. Samtidigt lär du dig att lägga märke till guldkorn och ta vara på stunden, livet laddas med en helt annan mening. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan du bli friare att välja hur du vill agera på det som händer i dina tankar, i dina känslor och i din kropp. Medvetenheten möjliggör valfrihet, det är i nuet vi påverkar våra liv. Det är genom våra handlingar som vi skapar ett rikt, helt och meningsfullt liv. Den västerländska vetenskapen har allt mer börjat ta till sig förhållningssättet och mindfulness har etablerats som en viktig faktor för framgång och välbefinnande inom fler och fler områden i samhället. Mindfulness är ett användbart verktyg för hälsa och personlig utveckling. Välkommen att prova du med!

Jag erbjuder föreläsningar om mindfulness och kurser i grupp eller enskilt. Jag erbjuder även mindfulnessorienterad coaching.


Mindfulness i föräldraskapet

Att vara förälder är underbart men inte alltid lätt, våra barn är den största glädjen men också den största utmaningen. Att införliva mindfulness som förhållningssätt i föräldrarollen hjälper dig att njuta mer av föräldraskapets glädjeämnen och ökar samtidigt din förmåga att kunna hantera de svårigheter och känslor av stress och otillräcklighet som ofrånkomligen uppstår i livet som förälder.

Jag erbjuder föreläsningar om mindfulness i föräldraskap, kurser i grupp eller coaching för enskilda, föräldrapar eller hela familjer.


Mindfulness i parrelationen

Vår livsstil gör det ibland svårt för oss att hinna, kunna och orka älska varandra och parrelationen är inte sällan något som hamnar långt ner på prioriteringslistan. Vill du satsa på att utveckla din parrelation är mindfulness ett användbart förhållningssätt att börja tillämpa i relationen. Det kan hjälpa er att skapa ett nära och kärleksfullt förhållande samtidigt som ni lär er att hantera de jobbiga tankar och känslor som ofrånkomligen uppstår i en relation.

Ibland går det inte att rädda relationen och då är det viktigt att separationen genomförs på ett medvetet sätt, något som gynnar alla inblandade, inte minst barnen. Jag arbetar också med bearbetning av brustna relationer (se mer under sorgbearbetning).

Jag föreläser om mindfulness i parrelationen och tar emot par eller enskilda i coachande samtal.

Coaching ger dig energi, struktur och fokus och stärker din inre motivation till förändring och personlig utveckling. Genom att ställa frågor inspirerar jag som coach dig att utmana tanke- och beteendemönster som begränsar dig.
Läs mer >>
Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, all sorg är unik.
Läs mer >>

Linda Sibbmark    Telefon: 070-580 34 42