Hem
Privat
Företag
Skola
Vård/Omsorg
Om Linda
Aktuellt utbud
Kontakt

COACHING

Coaching för personlig utveckling

Coaching ger dig energi, struktur och fokus och stärker din inre motivation till förändring och personlig utveckling. Genom att ställa frågor inspirerar jag som coach dig att utmana tanke- och beteendemönster som begränsar dig. Jag hjälper dig att lyfta fram och synliggöra din potential och medvetandegöra de möjligheter och lösningar som finns. Som coach utgår jag från att du har svaren och styrkorna inom dig som kan hjälpa dig att komma vidare. Min roll är att hjälpa dig att hitta dem.

Coaching är ett kraftfullt och användbart verktyg som går att tillämpa i alla mellanmänskliga relationer, både professionellt och privat. Jag erbjuder coaching enskilt eller i grupp. Jag erbjuder också parcoaching för er som önskar förbättra er kärleksrelation.

Min coaching är mindfulnessorienterad och ger dig nödvändiga verktyg för en förhöjd livskänsla. Du lär dig att lyssna på dina signaler och bli medveten om dina behov. Du tränar dig också på att lägga fokus på det som är möjligt att förändra och att släppa sådant som inte går att göra något åt. Din medvetenhet ökar dina möjligheter att styra dig själv i den riktning du önskar.

Coachingen sker i enlighet med International Coach Federations (ICF):s etiska riktlinjer och praktiserande av ICF:s kärnkompetenser. Alla samtal sker under sekretess.

Ordet coach började användas under 1000-talet och beskrev något som fraktade människor från den plats där de var till den plats dit de ville komma. Detta gäller än idag, utmärkande för coaching är att man utgår från den aktuella livssituationen och ser framåt för att uppnå det liv du önskar leva.

Coaching har influerats mycket av filosofer som Sokrates och Kirkegaard och har även hämtat redskap från kognitiv, humanistisk och existentialistisk psykologi samt från idrottspsykologin. Coaching bygger på en optimistisk människosyn där en viktig grundsten är att människor har möjlighet att själva vara med och forma sina liv. Coaching kan hjälpa dig att bli mer sann mot dig själv och få dig att börja leva mer i enlighet med vad du innerst inne vill och behöver.

Är du redo att göra förändringar i ditt liv?

Coaching för ökad motivation och förbättrade skolresultat

Går du i skolan och behöver hjälp att hitta motivation till skolarbetet? Jag har lång erfarenhet av att arbeta med skolungdomar för att öka motivationen, minska stressen och förbättra resultaten. Jag erbjuder coachande samtal och föreläsningar om motivation.

Coaching i retorik och presentationsteknik

Vill du bli en bättre talare? Många människor upplever att det är jobbigt att stå inför en grupp och prata. Detta är något du ofta kan behöva göra både i skolan och i arbetslivet eller om du kanske vill hålla tal vid bröllop eller andra högtider. Jag hjälper dig att utveckla din säkerhet och skicklighet när det gäller muntliga presentationer och framställningar. Mindfulness kommer in som en viktig del av coachingen för att öka ditt lugn och din säkerhet, samtidigt som du utvecklar din presentationsteknik och din retoriska förmåga.

Parcoaching

Vår livsstil gör det ibland svårt för oss att hinna, kunna och orka älska varandra och parrelationen är inte sällan något som hamnar långt ner på prioriteringslistan. Vill du satsa på att utveckla din parrelation är mindfulness ett användbart förhållningssätt att börja tillämpa i relationen. Det kan hjälpa er att skapa ett nära och kärleksfullt förhållande samtidigt som ni lär er att hantera de jobbiga tankar och känslor som ofrånkomligen uppstår i en relation.

Jag föreläser om mindfulness i parrelationen och tar emot par eller enskilda i coachande samtal.

Genom att träna mindfulness – att vara medvetet närvarande – kan du minska onödig stress samtidigt som du får effektiv återhämtning. Det är viktigt att lära känna din kropps signaler på stress för att kunna bryta med invanda mönster.
Läs mer >>
Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, all sorg är unik.
Läs mer >>

Linda Sibbmark    Telefon: 070-580 34 42