Hem
Privat
Företag
Skola
Vård/Omsorg
Om Linda
Aktuellt utbud
Kontakt

SORGBEARBETNING / KRISHANTERINGPå alla arbetsplatser genomgår människor sorger, kriser och förändringsprocesser av olika slag. En kollegas eller anhörigs död, sjukdomstillstånd, skilsmässor, ekonomiska förändringar och konflikter är exempel på några av de förluster som kan drabba oss. Vid sorger, kriser och förändringsprocesser uppstår olika förlustreaktioner, vilket är normalt och naturligt. Det kan vara svårt att i sin professionella roll veta hur man bemöter människor i sorg. I värsta fall kan bristande kunskap om hur vi bemöter och bearbetar sorger och förluster leda till betydande problem och kostnader för både företag, organisationer och den drabbade.

Jag är utbildad handledare i Programmet för Sorgbearbetning™ som är ett konkret handlingsprogram för känslomässig läkning där du får tillgång till en pedagogisk metod som bygger på drygt 30 års beprövad erfarenhet. Jag erbjuder skräddarsydda föreläsningar och utbildningar, enskilt eller i grupp, som ger ökade kunskaper om förluster, kriser, bemötande av sörjande och om hur man kan bearbeta och förlösa sin sorg så att man åter kan delta helt och fullt i livet. Handlingsprogrammet erbjuder verktyg för att hantera sorg, kris och förändringsprocesser vilka kan minska problem och kostnader för både företag, organisationer och den enskilde.

Varmt välkommen att kontakta mig för att diskutera ett upplägg som passar er arbetsplats.

Coaching är ett kraftfullt verktyg som är tillämpbart i en mängd olika situationer där man vill uppnå någon typ av förändring, både professionellt och privat. Utmärkande för coaching är att man utgår från den aktuella situationen och ser framåt för att uppnå önskade resultat.
Läs mer >>
Dagens arbetsliv är ofta komplext, splittrat och stressfyllt. Inte sällan präglas det av snabba förändringar, en stor press att prestera, ständiga krav på utveckling och många människor att förhålla sig till.
Läs mer >>

Linda Sibbmark    Telefon: 070-580 34 42