Hem
Privat
Företag
Skola
Vård/Omsorg
Om Linda
Aktuellt utbud
Kontakt

MINDFULNESSMindfulness på arbetsplatsen

Dagens arbetsliv är ofta komplext, splittrat och stressfyllt. Inte sällan präglas det av snabba förändringar, en stor press att prestera, ständiga krav på utveckling och många människor att förhålla sig till. Att vi hela tiden kan vara uppkopplade utåt gör gränsen mellan arbete och fritid mer flytande samtidigt som vi överöses av ett ständigt informationsflöde som vi på ett eller annat sätt tvingas förhålla oss till. Känslan av att ständigt vara splittrad och distraherad bidrar till stress och ohälsa i arbetslivet.

Kostnaderna för vår splittrade uppmärksamhet har blivit allt mer kända samtidigt som vi också får ökade kunskaper om hur vi kan motverka de negativa effekterna av vår moderna arbetssituation.

Forskning visar tydliga positiva effekter av att träna sig i mindfulness, att vara medvetet närvararande. Några av dessa effekter är minskad stress, förbättrad sömn, ökat engagemang, ökad kreativitet och förbättrade relationer. Dessa effekter leder inte bara till ett ökat välmående och en ökad känsla av tillfredsställelse i arbetet utan även till förbättrade prestationer och därmed ökad effektivitet och produktivitet. Mindfulness hjälper de anställda att handskas med förändringar, förhållningssättet hjälper dem också att prioritera, planera och utföra sina arbetsuppgifter på ett sätt som gör att de håller i längden.

Det finns mycket att vinna på att hela arbetsgruppen och organisationen tränar tillsammans och hjälper varandra att införliva det nya förhållningssättet i verksamheten. Att träna mindfulness på arbetsplatsen leder till ökad hälsa och till personlig utveckling, både professionellt och privat.

En effekt av den ökade kunskapen om de positiva effekterna av mindfulness är att fler och fler arbetsplatser väljer att implementera mindfulness som förhållningssätt. Exempelvis har Trafikverket, NCC, Sparbanken Nord, Dina försäkringar och Karolinska Universitetssjukhuset valt att arbeta på detta sätt. Bland de internationella företag som använder sig av mindfulness hittar vi exempel som Apple, Google, Deutsche Bank och Procter & Gamble.

Jag erbjuder introduktions-/inspirationsföreläsningar och workshops som skräddarsys efter önskemål. Om det finns intresse kan jag därefter träffa arbetsgrupper eller enskilda för handledning i fortsatt mindfulnessträning. Formell mindfulnessträning kombineras då med träning kring områden som har med er verksamhet att göra, t ex prioritering, stresshantering, målfokus, kommunikation, konflikthantering och kreativitet.

Mindfulness som stresshantering är en friskvårdsförmån som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt.

Mindfulness i ledarskap

Att vara ledare är en utmanande uppgift som bland annat innebär att du är ansvarig för beslut som påverkar många andra människor och du kan uppleva stora krav på att leverera. Du behöver kunna balansera mellan olika mål och hålla många bollar i luften samtidigt. Som ledare är det av största vikt att kunna göra prioriteringar och fatta kloka beslut. Det är betydelsefullt att du som ledare är medveten om hur du jobbar och om vilka värderingar som ligger till grund för ditt arbete.

Genom att träna mindfulness tränar du upp ditt inre ledarskap och blir på så sätt bättre på att leda andra. Mindfulnessträning ger dig möjligheten att vara närvarande i nuet samtidigt som du är uppmärksam på vilka konsekvenser dina handlingar har på längre sikt. Att stanna upp och bli medveten ökar förutsättningarna för att kunna urskilja problemets art och kunna reflektera över olika möjliga handlingsalternativ, till skillnad från när du går på autopilot. Detta kan leda till att du ser valmöjligheter som du tidigare inte trodde existerade.

Det är också betydelsefullt att du som ledare kan reglera dina känslor istället för att automatiskt reagera på dem, du kan genom mindfulnessträning förbättra din förmåga att hantera känslomässiga reaktioner vilket ger dig en känsla av kontroll och inre styrka. Det finns forskning som talar för att ledare som tränat mindfulness bidrar till förbättrade prestationer och ett ökat välbefinnande hos sina medarbetare.

Träning i mindfulness förbättrar alltså din förmåga att hantera utmaningar och det ger dig också möjligheter till värdefull återhämtning som är betydelsefullt för ditt välmående på längre sikt. Mindfulness har etablerats som en viktig faktor för framgång och välbefinnande inom ledarskap.

Jag föreläser för ledningsgrupper och träffar ledare för enskild coaching/handledning i mindfulnessträning. Om intresse finns arbetar jag också med hela arbetsgrupper eller enskilda anställda.

Coaching är ett kraftfullt verktyg som är tillämpbart i en mängd olika situationer där man vill uppnå någon typ av förändring, både professionellt och privat. Utmärkande för coaching är att man utgår från den aktuella situationen och ser framåt för att uppnå önskade resultat.
Läs mer >>
På alla arbetsplatser genomgår människor sorger, kriser och förändringsprocesser av olika slag. En kollegas eller anhörigs död, sjukdomstillstånd, skilsmässor, ekonomiska förändringar och konflikter är exempel på några av de förluster som kan drabba oss.
Läs mer >>

Linda Sibbmark    Telefon: 070-580 34 42