Hem
Privat
Företag
Skola
Vård/Omsorg
Om Linda
Aktuellt utbud
Kontakt

COACHINGCoaching för utveckling

Coaching är ett kraftfullt verktyg som är tillämpbart i en mängd olika situationer där man vill uppnå någon typ av förändring, både professionellt och privat. Utmärkande för coaching är att man utgår från den aktuella situationen och ser framåt för att uppnå önskade resultat.

Coaching lockar fram viljan, lusten och möjligheten för dig och dina medarbetare att nå era mål. Coaching ger energi, struktur och fokus och stärker den inre motivationen till förändring och personlig utveckling. Genom att ställa frågor inspirerar jag som coach till att utmana tanke- och beteendemönster som begränsar eller är destruktiva. Min uppgift är att föra processen framåt.

Jag hjälper dig att lyfta fram och synliggöra din potential och medvetandegöra de möjligheter och lösningar som finns. Som coach utgår jag från att du har svaren och styrkorna inom dig som kan hjälpa dig att komma vidare. Min roll är att hjälpa dig att hitta dem.

Min coaching är mindfulnessorienterad och kan också kombineras med enskild träning i mindfulness. Fokus ligger på det som är möjligt att förändra och att släppa sådant som inte går att göra något åt. Detta frigör energi som du kan lägga på att förflytta dig i en önskvärd riktning. Du lär dig också att lyssna på dina signaler och att bli medveten om dina behov vilket är viktigt för hälsa och välbefinnande på längre sikt.

Coachingen sker i enlighet med International Coach Federations (ICF):s etiska riktlinjer och praktiserande av ICF:s kärnkompetenser. Om du är intresserad kan du läsa mer om det här. Alla samtal sker under sekretess.

Coaching i retorik och presentationsteknik

I arbetslivet har du många gånger nytta av att på ett avslappnat sätt kunna tala inför en grupp och presentera information på ett professionellt sätt. Jag hjälper dig att utveckla din säkerhet och skicklighet när det gäller muntliga presentationer och framställningar. Mindfulness ingår som en viktig del av coachingen för att öka ditt lugn och din säkerhet, samtidigt som du utvecklar din presentationsteknik och din retoriska förmåga.

Jag erbjuder coaching enskilt eller i grupp. Välkommen att höra av dig!

Dagens arbetsliv är ofta komplext, splittrat och stressfyllt. Inte sällan präglas det av snabba förändringar, en stor press att prestera, ständiga krav på utveckling och många människor att förhålla sig till.
Läs mer >>
På alla arbetsplatser genomgår människor sorger, kriser och förändringsprocesser av olika slag. En kollegas eller anhörigs död, sjukdomstillstånd, skilsmässor, ekonomiska förändringar och konflikter är exempel på några av de förluster som kan drabba oss.
Läs mer >>

Linda Sibbmark    Telefon: 070-580 34 42